David Renovatiewerken David Renovatiewerken

Op welke premies heeft u recht?

Er bestaan allerlei premies en tegemoetkomingen voor de bouw en renovatie van een woning.

De premies en tussenkomsten waarop u aanspraak kunt maken verschillen sterk van gewest tot gewest.  Daarnaast bestaan er ook tussenkomsten van provincies, gemeenten en netbeheerders.

Om recht te hebben op een premie moeten er meestal enkele voorwaarden vervuld zijn. Die voorwaarden hebben te maken met uw belastbaar inkomen, kadastraal inkomen, het gebruik van de woning, de aard van de werken …

In het overzicht vindt U informatie over premies en belastingverminderingen voor nieuwbouw en verbeteringen aan de bestaande woning.

Voor verdere inlichtingen over de toegekende steun en de aanvraagprocedures kunt u terecht bij David Renovatiewerken.